Bureau Onderzoek en Statistiek

Zuiniger energielabel zorgt voor meer wooncomfort

Voor de Rekenkamer Amsterdam heeft O+S onderzoek uitgevoerd onder 800 sociaal huurders.

 Lees verder »

Monitor Om het kind: de eenmeting

Deze week is de tweede editie van de Monitor Om het kind verschenen: een vervolg op de nulmeting die een jaar geleden verscheen.   Lees verder »

Amsterdam in cijfers 2014

Op 20 november is de 120e editie van het statistisch jaarboek van de Gemeente Amsterdam: Amsterdam in cijfers 2014 verschenen. Deze jaarlijkse uitgave van Bureau Onderzoek en Statistiek bevat statistische informatie en onderzoeksgegevens over Amsterdam. Daarnaast wordt gekeken naar de positie van Amsterdam ten opzichte van de regio, de drie overige grote steden in Nederland en de Europese hoofdsteden.


Visualisaties

Gemeente Amsterdam

Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S)